Ydych chi'n cytuno â'r dull arfaethedig o ymdrin ag Arfarniad o Gynaliadwyedd Integredig y Cynllun Datblygu Lleol?

Does dim sylwadau na ffurflenni i’w gweld