A yw amcanion a chwestiynau arweiniol yr ISA sy'n rhan o Fframwaith yr ISA yn ymdrin ag ystod ddigonol o bynciau amgylcheddol, cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd?

Does dim sylwadau na ffurflenni i’w gweld