Rydym yn croesawu eich barn ynglŷn ag unryw agwedd o’r ddogfen hon

Does dim sylwadau na ffurflenni i’w gweld